bookmark_borderแทงค์น้ำ เป็นสิ่งจำเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม

ถังเก็บน้ำมีหน้าที่ในการเก็บน้ำและปล่อยน้ำไปยังก๊อกน้ำและเครื่องสุขภัณฑ์ต่างๆที่อยู่ภายในบ้าน ถังเก็บน้ำจึงเป็นเหมือนเบื้องหลังที่มีความสำคัญต่อระบบประปาของบ้านเป็นอย่างมาก การขาดหายไปของถังเก็บน้ำอาจจะทำให้ระบบประปาในบ้านทำงานติดขัดและไม่สะดวกได้ เพราะการใช้เพียงความดันจากท่อน้ำอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอ

แทงค์น้ำ

ถังเก็บน้ำยังช่วยให้การใช้น้ำในอาคารและบ้านที่มีหลายชั้นๆมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นด้วย เพราะช่วยให้ไม่ต้องปั๊มน้ำขึ้นไปที่สุขภัณฑ์และก๊อกน้ำทุกครั้งที่มีการใช้น้ำ แต่แทนที่ด้วยการปั๊มน้ำเก็บเอาไว้ในถังเก็บน้ำแทนจากนั้นจึงค่อยปล่อยน้ำออกมาจากถังเก็บน้ำไปยังก๊อกต่างๆแทน นอกจากนี้ในเวลาที่น้ำไม่ไหลหรือระบบประปามีปัญหา ถังเก็บน้ำจะกลายมาเป็นพระเอกเพราะจะช่วยเก็บน้ำเอาไว้ใช้สำรองได้ ทำให้บ้านไม่ขาดน้ำ นี่ก็เป็นประโยชน์ที่มีอยู่มากของถังเก็บน้ำ ตอนนี้คุณก็คงเข้าใจแล้วว่าทำไมหลายๆบ้านเรือนและอาคารต่างๆจึงนิยม

ประเภทของแทงค์น้ำ

แทงค์น้ำนั้นสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มประเภทใหญ่ๆตามลักษณะในการติดตั้งด้วย ซึ่งความแตกต่างของแทงค์น้ำทั้ง 2 ประเภทนอกจากสถานที่และวิธีในการติดตั้งแล้ว แทงค์น้ำทั้ง 2 ประเภทยังแตกต่างกันที่วัสดุในการผลิตที่แตกต่างกันไปอีกด้วย ไปรู้จักทั้ง 2 ประเภทของแทงค์น้ำด้านล่างนี้กันได้เลย
1.แทงค์น้ำบนดิน: เป็นแทงค์น้ำที่มีลักษณะคุ้นตามากที่สุด ผู้ใช้ทั่วไปนิยมใช้แทงค์น้ำแบบบนดินเนื่องจากมีข้อดีคือ สามารถดูแลรักษาได้ง่าย เวลาเกิดปัญหาสามารถเข้าไปตรวจสอบได้และซ่อมได้ง่าย ข้อเสียของแทงค์น้ำบนดินคือ อุณภูมิของน้ำเปลี่ยนแปลงได้ง่าย เพราะต้องตากทั้งแดด ลม และอากาศภายนอกอยู่ตลอดเวลา ทำให้บางครั้งน้ำอาจจะร้อนจัดหรือเย็นเกินกว่าที่จะใช้ได้
2.แทงค์น้ำฝังดิน: เป็นแทงค์น้ำที่มีการติดตั้งลงไปใต้ดินเหมาะสำหรับบางบ้านที่อาจจะไม่มีพื้นไม่มากทำให้ไม่มีพื้นที่ในการติดตั้งถังเก็บน้ำบนดิน สามารถติดตั้งถังเก็บน้ำใต้ดินแทนได้ ข้อดีของถังเก็บน้ำใต้ดินนอกจากช่วยประหยัดพื้นที่แล้วยังสามารถรักษาอุณหภูมิของน้ำได้เป็นอย่างดีอีกด้วย แต่ข้อเสียคือด้วยการที่ถังเก็บน้ำอยู่ใต้ดินทำให้ดูแลรักษาและซ่อมแซมได้ยากกว่า

แทงค์น้ำมีหน้าที่ในการเก็บ สำรองน้ำไว้ใช้ เมื่อน้ำไม่ไหล

การเลือกซื้อแทงค์น้ำควรเลือกซื้อจากปริมาณความจุของถังเก็บน้ำซึ่งมีให้เลือกซื้อหลากหลายความจุทั้ง 500 ลิตร, 700 ลิตร, 1000 ลิตร, 2000 ลิตร ความจุของแทงค์น้ำที่มากจะช่วยเก็บน้ำไว้ใช้ได้มาก ไม่ต้องเติมน้ำเข้าไปบ่อยๆ นอกจากความจุของแทงค์น้ำแล้ว วัสดุที่ใช้ในการผลิตแทงค์น้ำก็มีส่วนสำคัญต่อความคงทนและอุณหภูมิของน้ำด้วย

เรื่องเล็กๆ แต่ยังเป็นปัญหาและเกิดคำถามอยู่เสมอก็เห็นจะเป็นเรื่องของ ถังเก็บน้ำ ยิ่งบ้านสร้างใหม่ที่เจ้าของบ้านกำลังเลือกซื้อถังเก็บน้ำด้วยแล้ว อาจจะยังสงสัยถึงวิธีการเลือก วัสดุ รูปแบบ ประโยชน์ของถังเก็บน้ำ