ชุดกรองลมช่วยปรับปรุงคุณภาพของลมซึ้งอยู่ในสภาพเป็นลมอัด

ชุดกรองลม เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับกรองเอาสารปนเปื้อนจากกระแสอากาศอัด ไม่ว่าจะเป็นความชื้น ละอองน้ำ รวมถึงละอองฝุ่น ที่ปะปนมากับอากาศอัด ในการกรองลมเชิงพาณิชย์นั้น จะต้องขจัดอนุภาคขนาดเล็กเป็น 5 ไมโครเมตรออกจากอากาศ ซึ่งจะปกป้องอุปกรณ์นิวเมติกจากความเสียหายที่จะเกิดจากการปนเปื้อนเหล่านี้

นำชุดกรองลมมาปรับปรุงคุณภาพของลมซึ้งอยู่ในสภาพเป็นลมอัดให้พร้อมก่อนนำไปใช้งาน ปกติลมอัดมักจะมีความชื้นและละอองน้ำ รวมถึงละอองฝุ่นมาปะปนอยู่ ซึ่งอาจมีผลกระทบ โดยตรงกับวาล์วควบคุมทิศทางลมอัดหรือ โซลินอยด์วาล์ว กระบอกลม หรืออุปกรณ์ต่างๆทำให้เกิดความเสียหาย อายุการใช้งานสั้นลง

โดยอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพลมอัด ทั้งชุด ประกอบไปด้วย ตัวอุปกรณ์กรองลมอัด, อุปกรณ์ปรับแรงดันลม, อุปกรณ์ผสมน้ำมันหล่อลื่น สามารถกรองไอน้ำมันและสิ่งเจือปนออกจากลมได้เหลืออนุภาคขนาดไม่เกิน 0.01 ไมครอน และคุณภาพของลมที่ออกมาปลอดจากไอน้ำมันเปรียบได้เสมือนกับคุณภาพของลมที่ออกมาจากปั้มลมที่มีลูกสูบหรือมีกรูตัวหนอน 2 ตัวที่ทำจากเทปลอนมีความแข็งแรงและสะอาดมีความลื่นจนไม่ต้องใช้น้ำมันหล่อลื่นจึงไม่มีละอองน้ำมันเลย